Hírek

Elérhetőségek

Polgármester

 

 

 

Bozzai község polgármestereként köszöntöm a Tisztelt Látogatót honlapunkon!

A háromszázhuszonhét lakosú, soros, szalagtelkes, egyutcás község a mai formájában 1950-től, Bozzai és Bárdos egyesítése óta áll fenn.

Határában őskori régészeti emlékeket találtak, melyek a szombathelyi Savaria Múzeumban őriznek.

A síkságon elterülő Bozzai első okleveles említése 1271-ből maradt fenn Villa Bozey formában. Kisnemesi birtokosok lakták, akiknek őseit V.István emelte ki 1271-ben a várjobbágyok közül. 1599-ben 14 egytelkes nemest írtak itt össze.

A dombon elhelyezkedő Bárdost 1346-ban Bárdostelek néven említették, amelyet korábban Károly Róbert adományozott István erdélyi vajda háznagyának. A későbbiekben itt is köznemesi családok (Gordovai, Tarródy, Bárdossy) voltak a tulajdonosok. 1605-ben a Némethy Gergely vezette török és tatár segédcsapatokat is felvonultató sereg itt ütött tábort. Sajnos ebből az időből nem maradt tárgyi emlék.

Legrégebbi jelentős épületünk az 1931-ben avatott lépcsőzetesen felépült főhomlokzatból kinyúló, négyszögű gúla alakú sisakos tornyú Szeplőtelen fogantatás titulusú római katolikus templom. A templomkertben tiszteleghetünk az I. és II. világháború halottainak emlékművénél.

A falu jelenkori életét erősen befolyásolja, hogy a falu népessége – hasonlóan a többi kistelepüléshez – az elvándorlás következtében erősen elöregedett.

Napjainkban ez a folyamat, mintha megállt volna, sőt visszafordult. Az utolsó 5 évben egyre többen jönnek ki a városból lakni a békés nyugodt környezetbe, hisz a város csak 12 km-re van. Az aktív dolgozók jelentős része a közeli Vépen és Szombathelyen dolgozik. A mezőgazdasággal foglakozók száma néhány családra korlátozódik.

A falu felnőtt és gyermek lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását a felnőtt és a gyermek háziorvosi szolgálat biztosítja.

Óvodai ellátást  a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda biztosítja. Iskoláskorú fiataljaink a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Művészeti Oktatási Intézményben tanulnak.

A falu közművelődését a Faluházban található könyvtár és klubszobák biztosítják.

Fontos szerepet kap a falu életében a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület, de más civil szervezetek megalakítását is szorgalmazzuk.

Jelentős gazdasági vállalkozás a településen nem működik. A terveinkben szereplő ipari terület létrehozásával ezen szeretnénk változtatni és várjuk a vállalkozókat. Az olcsóbb telekárak, Szombathely közelsége és a várhatóan megépülő M9-es út (csomópontja falunk határában) ideális lehetőségeket biztosít az ide települő cégeknek. Az elképzelések nem háborítanák falunk csendjét, mivel a műút túlsó felén épülne.

Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését falunk irányában, úgy szeretettel várjuk, akár a Pünkösd előtti hétvégén, a falu búcsúján, vagy a minden évben megrendezésre kerülő Falunapon.

A képviselő- testület és magam nevében köszönöm, hogy figyelmet szentelt ránk, várjuk a személyes találkozást annak reményében, hogy kellemes emlékekkel gazdagodik, és rendszeres látogatója, vendége lesz falunknak, rendezvényeinknek.

 

Héra- Csizmadia Fanni  
polgármester